Loek den Dekker op 74 jarige leeftijd overleden.

Op 30 januari speelde Loek zijn laatste partij.

Zondag 1 april kwam het bericht binnen dat Loek den Dekker  in het MCL Leeuwarden was overleden.

Hij zou woensdag  4 april aan het hart geopereerd worden. Helaas mocht het niet zo zijn.

In het seizoen 1978-1979  is Loek lid geworden van damklub “De Toer”. Hij werd direct kampioen in de 3e klas.

Het jaar daarna werd hij 2e in de 2e klas en promoveerde naar de 1e klas.

Vanaf 1984 tot heden was Loek penningmeester van “De Toer”.

Loek had ook nog een andere hobby en dat was lopen met de stokken.  Hij had dan “De Sokken der Yn”.

Je kon hem regelmatig tegen komen op de Grienedyk bij het Sneekermeer, op het Swettepaad bij Reduzum maar

 ook ging hij met de auto  naar de Sylsbręge bij Jirnsum en ging het schelpenpad op richting Friens,

vandaar naar de  Overijselsestraatweg en weer terug naar Jirnsum.

De laatste tijd zat dat er niet meer in.