BIBLHOMMAGE

 

Geachte damvrienden:

Hier volgt de lijst met damboekenaanwezig per 1 nov 2008in debibliotheek Hommage.

In het eerste jaar werd voor 10 euro uitgeleend en is daarvoor een boek gekocht nl het jubileumboek van Huizum

Henk Borger stelde weer een paar boeken beschikbaar waaronder prachtigeexemplaren.

In deze laatste om e Toer dus deze lijst. Elke belangstellende oudlezer ontvangt tzt een lijst . Ook de leden van de clubkrijgen uiteraard zo nu en dan een geschoonde lijst en verslag

Ik ben niet ontevreden maar er zou meer gebruik van kunnen worden gemaakt. Het is niet alleen theorie maar zeer lezenswaardig.

De bibliotheek omvat nu ruim 70 boeken !!!

Uitleen is in handen van ondergetekende

H.Bethlehem 1e Oosterveldstraat 44 9001 BM Grou

Tel o566-621446 e mail h.bethlehem4@upcmail.nl

 

Hieronder volgt de geschoonde lijst met boeken die op1november 2008in de bibliotheek aanwezig zijn.

De uitleenprijs is 50 eurocent per maandper boek.

Ir.G.Bakker:ABC van hetdammen . leuk voor beginners

Pieter Bergsma†† opleidingsboekjesoud ingezetene van Reduzum waar hij hoofdonderwijzer was is vele malen kampioen van Friesland geweest. Eenmaal kampioen van Nederland. Prachtige opleidingsboeken voor de jeugd

 

L.Berveld Jr:Positie en Combinatiespel in het klassieke spelgenre{ hiervan hebben we 2 exemplaren in voorraad. 79 bldz.} Voor onze ,, klassieke ,, leden een aanrader.

 

H.Borger : De Toer 50 jaar. Partijen uit de rijke Toer historie. 2 exemplaren. Jammer dat deze zeer getalenteerde dammergestopt is met de damsport.

S.Tjepkema : Toerflitsen : 600 diagrammen uit 100 nummers de Toer. Historisch document !!!

 

G.A.Cremer: Diverse damproblemen Zeer leerzaam en systematisch gerangschikt

Dameldorado :Dam magazin sept 87

Idem†††††††††††††† :†††††††††††††††††††††† apr 78 { o.a. Sijbrands analyse .Aanrader.!!}

 

J.de Haas enPh.L.Battefeld.: Bewerkt door A.K.W. Damme uitgave 1921 Voor het dambord .Bijzonder boek .In bruikleen afgestaan door Henk Borger.

 

J.W. van Dartelen : Studieboek voor de beginnende en de meer gevorderde speler. 93 bldz. Een handzaam boekwerk met nuttige tips.

Gantwarg : Het damspel { bewerkt door T.Sijbrands}

 

Joh.Haytink e.a : Roozenburg opstelling. Theorie en Combinatie. { Iets voor de liefhebbers. Aanbevolen)

 

Hylke Hylkema : Combinaties op de randschijf. Zeer interessant.{ met o.a het ongeŽvenaarde zetje van Bethlehem}

 

Hoofdlijn : Dam magazin 2 ex. Mei 88 en Mrt 89

 

Herman de Jong : damcursus.

R.C.Keller : Damboek 180 bldz. Het damspel in al zijn facetten.

 

M. Kats: Leerboek damstrategie. Vertaald uit het Russisch.

 

Koeperman : De eerste stap naar het wereldkampioenschap. 194 bldz. Voor de zeer gevorderde dammer. Voornamelijk positiespel. Een aanrader.

 

Koeperman : Dammen met Koeperman

 

Koeperman ; Opsluitingsposities

NEDERLANDSE DAMBOND {TOEN NOG NIET KONINKLIJK}Wat wij mistenuitgave 1947 : Zeer bijzonder boek over dammen tijdens de laatste 2 oorlogsjaren toen het damspelniet werduitgegeven ivm maatregelen van de bezetter. Zeer lezenswaardig met veel tekst en wetenswaardigheden over gevallen dammers

KNDB : Programma kampioenschap van Nederland1983 en 1989

KNDB : Opleiding tot het v.d. waldiploma,het Wiersma diploma,het Sijbrands diploma, het Roozenburg diploma en het Springer diploma

KNDB : Het wereldkampioenschap dammen 1960. Om na te spelen. Homme heeft ze allemaal nagespeeld.

KNDB: Leidraad. Jeugd op de damvereniging.

 

J.P. Moser : 4 delen modern openingspel. ZEER LEERZAAM.

PFDB : Liefhebbers en topdammers { 2 exempl.}Jubileumboek 1928-2003. Zeer fraai uitgevoerd en lezenswaardig.

 

S.Nagel R.v,d Pal: Damclub Huizum75 jaar. Uniek document 246 bldz. Met standen foto s wetenswaardigheden over 75 jaar damsport met veel herinneringen aan ,,grote,, en ,,sterke,, dammers

 

F.Raman : Combineren op het dambord 127 bldz. Raman was oud kampioen van Nederland. Voornamelijk combinaties { In 2007 voerde DickTerpstra op de clubavond nog het zetje van Raman uit}

F.Raman: De raadselen der symmetrie : Opmerkelijk en leerzaam om uit te proberen.

P.Roozenburg W.K dammen 1948. { Een aimabele en begenadigd dammer . Enkele jaren geleden had ik het genoegen met T. Sijbrands en P. Roozenburg { inmiddels overleden] in de trein te zitten bij een bezoek aan het WK in den Haag. } Heb toen een leuke conversatie gehadmet deze heren.

 

Phillip de Schaap : Praktische damlessen voor beginners en gevorderden. Deze verzamelaar van damboeken en tijdschriften o.a. Om e toer is inmiddels overleden .

 

Sijbrands : Tweekamp Gantwarg-Clerc 1985. Voor de liefhebber

Sijbrands ; Tweekamp Wiersma-Clerc 1978

Sijbrands ;e.a Gantwarg-wiersma Volma match 1979

 

Baba Sy : 253 bladzijden over deze geweldige dammer.

 

Statuten en huishoudelijk reglement Damclub de Toer. Alleen ter inzage

 

D.Terpstra ; 50 jaar damclub de Toer. Zeer lezenswaardig. De bewogen geschiedenis van de Toer.

 

Toernooiboek Ned.kampioenschap aspiranten 1986 in Grou

 

Jannes v.d. Wal Inleiding tot het damspel. Uitgave 1985

 

Twee exemplaren van het boek over Jannes. Portret van een bijzondere dammer. Uitgegeven na zijn overlijden op veel te jeugdige leeftijd..Een bijzonder boek over een bijzondere dammer waaraan vele leden van de Toer herinneringen zullen hebben.

 

Wiersma : 2 x Dammen . Analyse van spelvormen

 

Nog niet opgerangschikt de volgende boeken beschikbaar gesteld door Klaas Koopman

 

Drs.A van den Elzen : Dam op bezet veld

 

Kring van damproblematiek1941/1966

 

2 boekjes 196 partijen Suikerdamtoernooi Amsterdam 1974

 

WK 1986

 

WK 1990 Groningen

 

Kamp.v.Friesland finale 1979/1980

 

KNDB Kwart finale rayon 1 1981

 

Damnieuws april 92

Damnieuws maart 94

De Problemist april 81

De Problemist augustus 75

 

2009-04  Alle nummers (1-157) van "Om'e Toer"

Geschonken door Klaas Koopman

 

Totaal 31nieuwe aanwinsten . Geschonken door Henk Borger

De Brouwerij nr 23april 1975

De PFDB er 10 jaargangen n.lnr 2 febr 788e jaargang en nr1, 2,4van aug 79 nov 79 en mei 70.

Nr 5 mei 1980 10 e jaargang en nr 3 en 4 van de 11 ejaargang tenslotte nog nr 3 en 4 van 1981

Schaakhuis de Haan Catalogus 1979-1980

KNDB finale 4 tallen in Hilversum De Toer werd kampioen van Nederland !!

Programma halve finale kamp.van Nede junioren en aspiranten . Junioren werd in Grou gespeeld van 8 tot 14 april

171 partijen WK 19562 x

01 partijen kamp.van Nederland 19612 x

Ton Sijbrands Dammen1973287 bldz. AANRADER !!!!

J.F. Moser zak enceclopedie dammen†† EEN MUST uitg 1960

Jubuleumuitgave PFDB 1928-1978

Het damspel 10 exemplarenvan 1978 tm 1981diversen

----------------------------------------------------------------------------------------

 Aanvulling bibliotheek Hommagejan 2016-01-26

Tjecholajew250 winstpartijen

MoserStrategie der 100 velden eindspelen voorgevorderden 1966

Henk Boersveertig jaar dammen in en om Marknesse

----------------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling bibliotheek Hommage 2016-02-25

Zak Encyclopedie voor dammers †††† J.W.Moser.

Dammen als de beste†††††††††††††††††††††† Bert Dollekamp

Damstudie en Analyse†††††††††††††††††††† B.Springer

----------------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling bibliotheek Hommage2016-06-08

Damverslagen vanaf 2002uit de Midfrieslander.

Beschikbaar gesteld door Klaas Koopman.

 

H.Bethlehem†† febr..2016

 

 

 

web site tracker
web site tracker

web site tracker
web site analysis